Daftar Guru

Jaka Tumuruna, M.Pd
Kepala Sekolah
Mapel : Penjasorkes
Drs. Agus Riyono
Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum
Mapel : PKN
Susilo Eryono, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan
Sugiyarti, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Mapel : Bahasa Inggris

Dra. Niken Susilowati
Guru
Drs. Khamid Mashudi
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
Imam Mutakhim, M.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
Salama Nur Majid, S.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
F. Wijayanto, S.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Katholik
Peter Suryadi, S.Th
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Kristen
Dra. C. Endang Purwantiningsih
Guru
Mapel : Bahasa Indonesia
Dra. Agnes Nurtakarini
Guru
Mapel : Bahasa Indonesia
Djiwanti Retno S.Pd
Guru
Mapel : Biologi
Drs. Bambang Istiarto
Guru
Mapel : Biologi
Dra Letty Purwaningsih
Guru
Mapel : Biologi
Na’im Uswatun, H, S.Pd
Guru
Mapel : Fisika
Munji
Guru
Mapel : Kimia
Sri Hastuti, S.Pd
Guru
Mapel : Matematika
Rustanto, S.Pd
Guru
Mapel : Fisika
Paulina Indrajanti, S.Pd
Guru
Mapel : Kimia
Riani Widiastuti S.Pd., M.Pd
Guru
Mapel : Matematika
Krisna Wardhani, S.Pd
Mapel : Matematika
Dra. Sri Yekti
Guru
Mapel : Matematika
Priyadi Nugroho, S.Pd
Guru
Mapel : Bahasa Inggris
Syaripah, S.Pd
Guru

Mapel : Geografi

Dra. Retna Sundari Rahayuningsih, M.Pd.
Guru

Mapel : Sosiologi

Retno Savitri, S.Sos
Guru

Mapel : Sosiologi

Agung Widagdo, SE
Guru

Mapel : Informatika

Efvinggo Fasya Jaya SP, S.Pd
Guru

Mapel : Ekonomi

Tien Amry, S.Pd
Guru

Mapel : Sejarah

Dra. Maria Goretti Sri Sunarti
Guru
Drs. Saryadi
Guru

Mapel : PKN

Edy Suyadi, S.Pd
Guru

Mapel : Penjasorkes

Suhartinah, S.Pd
Guru

Mapel : Penjasorkes

Siti Chanifah, S.Pd
Guru

Mapel : BK

M. Abdul Malik, S.Pd., M.Pd
Guru

Mapel : BK

Titis. Widowati, ST
Guru

Mapel : Informatika

Parwanto
Guru

Mapel : Bahasa Jawa

Nia Sari Nastitie, S.Pd
Guru

Mapel : Bahasa Jawa

Pipit Febriani Puspitasari, SS
Guru

Mapel : Bahasa Jepang

Erlinda Prima Ayu Cahyaningsih, S.Pd
Guru

Prakarya dan Kewirausahaan

Asri Danayanti, S.Pd
Guru

Mapel : Geografi

Mufi Fathuroh, S.Pd
Guru

Mapel : Sejarah

Basuki Widada
Guru

Mapel : Bahasa Inggris

Retno Handayani, S.Pd

Mapel : Ekonomi

Jeanne Ambarwati
Guru

Mapel : Matematika

Ruswita Tamara Putri, S.Pd
Guru

Mapel : Bahasa Indonesia

Nurina Dian Parahita, S.Pd
Guru

Mapel : Seni Budaya

Dian Noormalitasari, M.Pd
Guru

Mapel : Seni Budaya

Arif Fitriadi, M.Or
Guru

Mapel : Penjasorkes

Jaka Tumuruna, M.Pd
Kepala Sekolah
Mapel : Penjasorkes
Drs. Agus Riyono
Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum
Mapel : PKN
Susilo Eryono, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan
Sugiyarti, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Mapel : Bahasa Inggris

Dra. Niken Susilowati
Guru
Drs. Khamid Mashudi
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
Imam Mutakhim, M.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
Salama Nur Majid, S.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
F. Wijayanto, S.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Katholik
Peter Suryadi, S.Th
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Kristen
Dra. C. Endang Purwantiningsih
Guru
Mapel : Bahasa Indonesia
Dra. Agnes Nurtakarini
Guru
Mapel : Bahasa Indonesia
Djiwanti Retno S.Pd
Guru
Mapel : Biologi
Drs. Bambang Istiarto
Guru
Mapel : Biologi
Dra Letty Purwaningsih
Guru
Mapel : Biologi
Na’im Uswatun, H, S.Pd
Guru
Mapel : Fisika
Munji
Guru
Mapel : Kimia
Sri Hastuti, S.Pd
Guru
Mapel : Matematika
Rustanto, S.Pd
Guru
Mapel : Fisika
Paulina Indrajanti, S.Pd
Guru
Mapel : Kimia
Riani Widiastuti S.Pd., M.Pd
Guru
Mapel : Matematika
Krisna Wardhani, S.Pd
Mapel : Matematika
Dra. Sri Yekti
Guru
Mapel : Matematika
Priyadi Nugroho, S.Pd
Guru
Mapel : Bahasa Inggris
Syaripah, S.Pd
Guru

Mapel : Geografi

Dra. Retna Sundari Rahayuningsih, M.Pd.
Guru

Mapel : Sosiologi

Retno Savitri, S.Sos
Guru

Mapel : Sosiologi

Agung Widagdo, SE
Guru

Mapel : Informatika

Efvinggo Fasya Jaya SP, S.Pd
Guru

Mapel : Ekonomi

Tien Amry, S.Pd
Guru

Mapel : Sejarah

Dra. Maria Goretti Sri Sunarti
Guru
Drs. Saryadi
Guru

Mapel : PKN

Edy Suyadi, S.Pd
Guru

Mapel : Penjasorkes

Suhartinah, S.Pd
Guru

Mapel : Penjasorkes

Siti Chanifah, S.Pd
Guru

Mapel : BK

M. Abdul Malik, S.Pd., M.Pd
Guru

Mapel : BK

Titis. Widowati, ST
Guru

Mapel : Informatika

Parwanto
Guru

Mapel : Bahasa Jawa

Nia Sari Nastitie, S.Pd
Guru

Mapel : Bahasa Jawa

Pipit Febriani Puspitasari, SS
Guru

Mapel : Bahasa Jepang

Erlinda Prima Ayu Cahyaningsih, S.Pd
Guru

Prakarya dan Kewirausahaan

Asri Danayanti, S.Pd
Guru

Mapel : Geografi

Mufi Fathuroh, S.Pd
Guru

Mapel : Sejarah

Basuki Widada
Guru

Mapel : Bahasa Inggris

Retno Handayani, S.Pd

Mapel : Ekonomi

Jeanne Ambarwati
Guru

Mapel : Matematika

Ruswita Tamara Putri, S.Pd
Guru

Mapel : Bahasa Indonesia

Nurina Dian Parahita, S.Pd
Guru

Mapel : Seni Budaya

Dian Noormalitasari, M.Pd
Guru

Mapel : Seni Budaya

Arif Fitriadi, M.Or
Guru

Mapel : Penjasorkes

Jaka Tumuruna, M.Pd
Kepala Sekolah
Mapel : Penjasorkes
Drs. Agus Riyono
Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum
Mapel : PKN
Susilo Eryono, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan
Sugiyarti, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Mapel : Bahasa Inggris

Dra. Niken Susilowati
Guru
Drs. Khamid Mashudi
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
Imam Mutakhim, M.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
Salama Nur Majid, S.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Islam
F. Wijayanto, S.Pd
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Katholik
Peter Suryadi, S.Th
Guru
Mapel : Pendidikan Agama Kristen
Dra. C. Endang Purwantiningsih
Guru
Mapel : Bahasa Indonesia
Dra. Agnes Nurtakarini
Guru
Mapel : Bahasa Indonesia
Djiwanti Retno S.Pd
Guru
Mapel : Biologi
Drs. Bambang Istiarto
Guru
Mapel : Biologi
Dra Letty Purwaningsih
Guru
Mapel : Biologi
Na’im Uswatun, H, S.Pd
Guru
Mapel : Fisika
Munji
Guru
Mapel : Kimia
Sri Hastuti, S.Pd
Guru
Mapel : Matematika
Rustanto, S.Pd
Guru
Mapel : Fisika
Paulina Indrajanti, S.Pd
Guru
Mapel : Kimia
Riani Widiastuti S.Pd., M.Pd
Guru
Mapel : Matematika
Krisna Wardhani, S.Pd
Mapel : Matematika
Dra. Sri Yekti
Guru
Mapel : Matematika
Priyadi Nugroho, S.Pd
Guru
Mapel : Bahasa Inggris
Syaripah, S.Pd
Guru

Mapel : Geografi

Dra. Retna Sundari Rahayuningsih, M.Pd.
Guru

Mapel : Sosiologi

Retno Savitri, S.Sos
Guru

Mapel : Sosiologi

Agung Widagdo, SE
Guru

Mapel : Informatika

Efvinggo Fasya Jaya SP, S.Pd
Guru

Mapel : Ekonomi

Tien Amry, S.Pd
Guru

Mapel : Sejarah

Dra. Maria Goretti Sri Sunarti
Guru
Drs. Saryadi
Guru

Mapel : PKN

Edy Suyadi, S.Pd
Guru

Mapel : Penjasorkes

Suhartinah, S.Pd
Guru

Mapel : Penjasorkes

Siti Chanifah, S.Pd
Guru

Mapel : BK

M. Abdul Malik, S.Pd., M.Pd
Guru

Mapel : BK

Titis. Widowati, ST
Guru

Mapel : Informatika

Parwanto
Guru

Mapel : Bahasa Jawa

Nia Sari Nastitie, S.Pd
Guru

Mapel : Bahasa Jawa

Pipit Febriani Puspitasari, SS
Guru

Mapel : Bahasa Jepang

Erlinda Prima Ayu Cahyaningsih, S.Pd
Guru

Prakarya dan Kewirausahaan

Asri Danayanti, S.Pd
Guru

Mapel : Geografi

Mufi Fathuroh, S.Pd
Guru

Mapel : Sejarah

Basuki Widada
Guru

Mapel : Bahasa Inggris

Retno Handayani, S.Pd

Mapel : Ekonomi

Jeanne Ambarwati
Guru

Mapel : Matematika

Ruswita Tamara Putri, S.Pd
Guru

Mapel : Bahasa Indonesia

Nurina Dian Parahita, S.Pd
Guru

Mapel : Seni Budaya

Dian Noormalitasari, M.Pd
Guru

Mapel : Seni Budaya

Arif Fitriadi, M.Or
Guru

Mapel : Penjasorkes